AVER VCBRIDGE
VCBridge

VCBridge là một thiết bị hỗ trợ dòng Aver HVC series. Aver HVC series kết hợp với VCBridge có thể mang đến 1 Skype™ video user, hoặc 1-8 Skype™ audio users trực tiếp kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình Aver HVC series. Với VCBridge, bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào sử dụng bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ skype đều có thể kết nối vô hệ thống Aver HVC series. Aver VCBridge cũng cho phép người dùng skype nhận và chia sẽ dữ liệu với hệ thống HVC series. Do đó, đây là một giải pháp hết sức linh hoạt cho những khách hàng, đối tác... không sử dụng hệ thống video conference chuyên dụng.

Download tài liệu:     Datasheet


Những Tính Năng Nổi Bật
  • Cho phép 01 tới 08 user skype kết nối với hệ thống Aver HVC series
  • Skype™ users có thể nhận video trực tiếp và chia sẽ dữ liệu trong suốt buổi họp.
  • Cho phép bất kỳ thiết bị di động nào sử dụng skype như smartphone, tablet, laptop... đều có thể kết nối với VCBridge
  • Không cần thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào như license, Server hoặc địa chỉ IP...
  • 02 Năm bảo hành
  • Có chứng nhận: Plugged into Skype™ 

VCBridge & HVC330 video conferencing system


VCBridge & HVC130 video conferencing system


Nhà Phân Phối Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Tại Việt Nam 
Bảo An Telecom 
0918.132.458 - 08.7107.7099
Share on Google Plus