THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ POLYCOM SOUNDSTATION2


Polycom Soundstation2
Polycom SoundStation2 - Hỗ trợ hội nghị âm thanh 03 bên, tích hợp loa và màn hình hiển thị. Polycom Soundstation2 là thiết bị điện thoại hội nghị sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Hệ thống thiết bị hội nghị Polycom Soundstation2 bao gồm:

- Polycom Soundstation2 Base.
 - 21ft cord for connecting to console.
 - 7ft telco cable connects to RJ-11 telephone jack
 - Tài liệu hướng dẫn


Thiết bị điện thoại hội nghị Polycom Soundstation2 có khả năng mở rộng:

Hệ thống bao gồm:
Polycom Soundstation
 - Soundstation2 Base.
 - 21ft cord for connecting to console.
 - 7ft telco cable connects to RJ-11 telephone jack
 - Tài liệu hướng dẫn
 - Micro mở rộng cho Polycom Soundstation2

Hệ thống điện thoại hội nghị này cho phép họp hội thảo âm thanh với chất lượng tốt nhất, phòng họp rộng đảm bảo âm thanh tuyệt đối.

Nhà Phân Phối Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Tại Việt Nam 
Bảo An Telecom 
0918.132.458 - 08.7107.7099
Share on Google Plus