Remote Polycom HDX Series

Remote Polycom HDX 7000, HDX 6000 ...

REMOTE CONTROL POLYCOM HDX SERIES

Remote control Polycom HDX - điều khiển từ xa cho thiết bị hội nghị truyền hình Polycom. Remote control Polycom HDX series tương thích với dòng Polycom HDX bao gồm: Polycom HDX 6000, HDX 7000, HDX 8000, HDX 9000. Remote control Polycom HDX series cũng tương thích với thiết bị hội nghị truyền hình Polycom VSX Series bao gồm: VSX 6000, VSX 7000, VSX 8000, VSX 7000e .

Điều khiển từ xa Polycom HDX series:


Nhà Phân Phối Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Tại Việt Nam 
Bảo An Telecom 
0918.132.458 - 08.7107.7099
Share on Google Plus